Řád Penzionu

1. Penzion Poslední míle poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem či jiným platným dokladem totožnosti.

2. Penzion může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

3. Penzion je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od nejdříve od 14.30, nejpozději
 do 18 hodin, není – li po vzájemné dohodě určeno jinak.

4. Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal s penzionem. Host odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hodin v den svého odjezdu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, penzion mu může účtovat pobyt za následující den.

5. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.
Host má právo používat zařízení pokoje, společenských prostor a služeb penzionu.
Za škody, které způsobí na majetku penzionu, odpovídá podle platných předpisů.
Poškození prosím nahlaste majiteli.

6. V pokojích penzionu lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony.

7. Do prostor označených pro personál je vstup zakázán.

8. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.

9. Host může opustit hotelové prostory s klíčem od svého pokoje, protože na něm má i klíč od hlavního vchodu. Při ztrátě klíče účtuje penzion poplatek 500,-Kč. Host zamyká jak při příchodu, tak při odchodu z penzionu,.

10.   Host bere na vědomí, že na pokojích i ve všech dalších prostorách penzionu, včetně restaurace, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Kamna u restaurace obsluhuje pouze personál penzionu. Při eventuelním zjištění požáru host neprodleně informuje zaměstnance hotelu dle požárního řádu.

11. Prosíme o dodržování pořádku v celém objektu, odpadky vhazujte do odpadkového koše, pytle z košů
        do kontejneru, který je umístěn na parkovišti penzionu, prosíme o třídění odpadu.

12.   V době od 22.00 do 7.30 platí v ubytovací části hotelu noční klid, host tomu musí přizpůsobit svoje chování a dbát na soukromí jiných hostů. V měsících červenci a srpnu je noční klid od 23.00.
 Prosíme hosty aby po 22. hod zamykali hlavní vchod a při odchodu uzamkli svůj pokoj.

13.   V pokojích penzionu i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat bez dozoru děti  mladší 10 let.
14.   V budově choďte v přezůvkách.
 
15.   Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit částky platné v souladu s platným ceníkem.
 Host má možnost uschovat své peníze v trezoru penzionu, na které mu bude vystaven doklad o převzetí. Za peníze, které by se mu ztratili na pokoji či v prostorách penzionu a nebudou uschovány v trezoru, penzion nezodpovídá.

16.   Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě hrubého porušení řádu má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

17.   Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Vystavil dne 29. 12. 1014   provozovatel Poslední míle s.r.o. a Firma Martin Novák
    

 

 

V našem areálu najdete : hřiště na malou kopanou, volejbal, pinpongový stůl, petangové hřiště, ruské kuželky, velký dětský areál s kolotoči a houpačkami.

 
 
 
TOPlist